Migratie van offline naar digitaal

Eind 2014… Een landelijke vereniging heeft gevraagd om zo efficiënt mogelijk 35.000 pasfoto’s te digitaliseren met de juiste lidmaatschapsdata. De scankwaliteit moest in verschillende resoluties een goede foto opleveren. Daarnaast moest de pasfoto’s en bijbehorende lid data 100% integer zijn.

​Onze aanpak

Een deel van de oplossing bestond uit de ontwikkeling van een speciaal pasfotoformulier dat naar alle leden toegestuurd is. Op dit formulier konden de leden hun originele pasfoto aanbrengen. Op het formulier hebben we data geprint die we in een latere fase konden koppelen aan de data in de digitale lidmaatschapsdatabase. Deze ingevulde formulieren werden vervolgens terug geleverd aan ons. We hebben de formulieren met alle verschillende pasfoto’s gescand. 

Voor het geautomatiseerd scannen  van de formulieren heeft Prisma Direct in huis een eigen scan applicatie ontwikkeld dat de beschreven uitdagingen kon oplossen. De software herkende  de positie van de pasfoto, de data op het formulier en zelfs of de pasfoto op de juiste plaats zat en op de juiste wijze was aangebracht door het betreffende lid. De data is vervolgens gebruikt om lidmaatschapspassen te produceren met de kwaliteit van een bankkaart. Hiermee garanderen we de klant dat de gegevens op de kaart onder alle omstandigheden juist en optimaal is, inclusief de kwaliteit van de geprinte pasfoto.

Resultaat

De door Prisma Direct gemaakte oplossing heeft er voor gezorgd dat de betreffende vereniging in 1 keer alle leden kon voorzien van een digitaal up to date profiel met een up to date originele foto. Prisma Direct is als specialist van off- en online kanaalintegratie in staat om alle vormen van data op kosten efficiënte wijze met de beste kwaliteit te migreren naar digitale omgevingen waarmee een keur aan nieuwe mogelijkheden voor de klant ontstaat.