Algemene Voorwaarden

Prisma Direct wil er zeker van zijn dat de relaties met haar klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Prisma Direct stelt en wij nemen uw rechten heel serieus. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van wat u van ons kan verwachten en dat wij weten wat wij op onze beurt van u kunnen verwachten.

Door gebruik te maken van de diensten van Prisma Direct aanvaardt u dat onderstaande algemene voorwaarden (en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen) van toepassing zijn, en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u dat vóór uitvoering van de werkzaamheden door Prisma Direct schriftelijk en per aangetekende post aan Prisma Direct kenbaar te maken.

Onderstaande voorwaarden kunnen door Prisma Direct te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze gedeponeerd zijn bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.