(Cyber Security) Incident Respons Plan (CSIRP)

Om te beginnen even wat cijfers. Ruim driekwart (77%) van de bedrijven beschikt niet over een formeel Cyber Security Incident Respons Plan die op consistente wijze is toegepast binnen de eigen organisatie. Bijna de helft van de Cyber Security- en IT-professionals stelt dat hun bedrijf over een informeel of ad-hoc CSIRP beschikt, of zelfs in zijn geheel geen CSIRP heeft. Dit blijkt uit onderzoek dat Ponemon Institute in opdracht van IBM Resilient heeft uitgevoerd onder 2.800 security en IT-professionals. 

Prisma Direct kan melden over een grondig tot stand gekomen IRP te beschikken waarmee onze medewerkers adequaat kunnen reageren indien zich een Cyber Security Incident voordoet.