PEN Test

Als een van de weinige leveranciers binnen de 'card business' vond Prisma Direct het belangrijk genoeg voor haar opdrachtgevers om haar systemen vwb cyber security te onderwerpen aan een penetratietest (PENT). Dit om te borgen dat kwaadwillende buitenstaanders zich geen ongeautoriseerde toegang kunnen verschaffen tot vertrouwelijke klant- of bedrijfsgegevens. Hiervoor hebben wij ons gewend tot een toonaangevende organisatie die Prisma Direct hierbij heeft ondersteund. Zij hebben dergelijke tests uitgevoerd voor grote nationale- zowel als internationale organisaties actief in de bancaire- of financiële sector, Telecom, (semi)overheden etc. Deze testen leiden tot waardevolle rapporten met conclusies en aanbevelingen waarvan wij adviezen overnemen of implementeren. Deze PEN-tests laten wij op regelmatige basis uitvoeren teneinde zoveel mogelijk de veiligheid van ieders data te borgen.