Misverstanden over papier

09-03-2020

Uit een onderzoek van bureau About Two Sides blijkt dat onder ruim 6.000 Europese consumenten een grote kloof zit tussen het negatieve imago en de positieve feiten over papiergebruik.

Hoewel in de periode 2005-2015 de omvang van de Europese bossen is toegenomen met 44.000 vierkante kilometer, de oppervlakte van Zwitserland, denkt bijna 60% van de ondervraagden dat deze bossen steeds kleiner worden. Elke dag wordt dit vergroot met meer dan 1.500 voetbalvelden, zo zegt de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Het papier dat in de Europese papierindustrie gebruikt wordt komt voor 90% uit deze bossen.

Als we kijken naar de verdeling van het houtgebruik dan blijkt dat de helft van de wereldwijde houtkap wordt gebruikt als brandstof, een derde voor industrieel gebruikt en slechts 13% wordt gebruikt voor de papierindustrie.

Een derde van de ondervraagden vind papiergebruik verspillen, echter wordt er in Europa 72,3% van het gebruikte papier gerecycled. Bij papieren verpakkingen gaat dit zelfs om 85%. Ruim 63% van de ondervraagden zijn van mening dat er alleen nog maar gerecycled papier gebruikt zou moeten worden. Dit is echter niet mogelijk omdat papiervezels niet oneindig kunnen worden hergebruikt. Gemiddeld kan dit 3,6 keer hergebruikt worden. Uiteindelijk is het aandeel oud papier in de papierproductie is 53% van het totale gebruik.

Waar meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat bij de productie van papier heel veel water wordt verspild, blijkt echter dat 93% van het gebruikte water na zuivering weer terug gaat in het milieu. Daarnaast worden papierfabrieken voornamelijk gebouwd in waterrijke gebieden.

Ten slotte geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan te geloven dat elektronische communicatie beter is voor het milieu. Echter is de ICT–industrie wereldwijd voor 2,5 tot 3% verantwoordelijk voor de broeikasgassen. De verwachting is dat dit in 2040 zal zijn opgelopen tot 14%.

 

Bron: Paperchain Management